Arxiu Municipal

 

Arxiu municipal de Gelida:

 

                                                      

          El Servei d’Arxiu Municipal de Gelida és el servei de l’ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com pels externs. La primera fase d’organització de l’Arxiu Municipal de Gelida es va fer entre els anys 2001 i 2002 (per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural) i des de 2005 forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona.
 

  • Serveis que ofereix


        - Consulta de fons
        - Suport a la investigació
        - Reprografia
        - Assessorament a arxius d’entitats i associacions

 


 

  • Accés i consulta de documentació


        Per poder consultar la documentació de l’arxiu municipal, cal:

        - Omplir una sol·licitud a l’OAC on constin les dades de qui fa la consulta i els documents que vol consultar

          i/o una breu explicació del tema d’interès.

        - Des de l’arxiu es contacta amb l’interessat per informar-lo que ja pot passar per les dependències de

         l’Ajuntament a consultar la documentació.

        - Si la documentació consultada és per algun treball en concret, al finalitzar-lo s’agrairà que se’n lliuri una

          còpia a l’arxiu per tal que futurs investigadors no hagin de realitzar la mateixa feina així com per enriquir

          el fons de l’Arxiu Municipal.

        - Tota activitat de recerca ha de respectar el dret a la privacitat de les dades personals.

        - Si es reprodueix digitalment algun document, caldrà deixar-ne una còpia a l’arxiu.

 

                                                    

 


 

  • Horari de consulta


        De dilluns a divendres de 12:00 a 15:00h i a hores convingudes, a les oficines municipals
        Consultes i informació: 93 779 00 58
        gelida@diba.cat
        pujolsj@diba.cat

 


 

  • Quadre de fons


        L’arxiu municipal de Gelida conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col·leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Els fons que es conserven actualment són:

Fons de l’Administració

Cronologia

Volum (ml)

Ajuntament de Gelida

1644-2007

385,7

 

 

 

Públics no municipals

 

 

Jutjat de Pau

1931-2002

8,97

Escoles Velles

1856-1962

0,88

Estació de Gelida - RENFE

1936-1993

0,8

 

 

 

Col·leccions

 

 

Revista municipal

1968-1994

0,36

Programes de festes majors

1961-2000

0,8

 

 

 

Fons privats

 

 

Cal Ramonet

1865-1907

0,57

Funicular de Gelida

1922-1992

4,25

Molí Nou

1920-1973

5,17

Redacció Cantillepa

1972-1995

4,48

Can Rosell de la Muntanya

s.XVII-XIX

1,38

Col·legi de la Nostra Senyora de Montserrat

1947-1975

0,57

Miralles- Margarit

1840-1924

0,12

FET y de la JONS

1939-1964

0,8

Cambra agrària

1964-1986

0,12

Can Torrents

1928-1935

0,12

Cal Roca - Dionis Esteve

1940-1945

0,25

Ca l’Oller – Enric Parés

1821-1960

0,36

Can Llopart de Baix

1940-1960

0,12

Melcior Colet

1963-1963

0,12

Junta del Fons de Previsió Social la Gelidense

1964-1978

0,12

Pia

1950-1957

0,12

J. Vila

1951-1951

0,12

Casa de la Caritat de Barcelona

1937-1937

0,12

Entesa per Gelida

1979-1979

0,12

Can Rosell

1904-1916

0,12

Entitats locals

1945-1991

1,84

Manantiales de Gelida

1945-1980

0,24

Sindicat agrícola "La Germanor"

1931-1938

0,12

Fons personal Jaume Vila i Pascual

1890-1969

1,61

Impremta

 

1,38

Fotògraf (cedit al CRDI)

 

0,12

 

 


 

  • Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)


          L’Arxiu Municipal de Gelida forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005. La XAM, coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com objectiu consolidar un sistema regional de suport a l’organització i gestió dels serveis d’arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S’ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d’Arxiu Municipal (SAM) i on l’OPC hagi realitzat la 1a fase d’organització i posta en marxa del SAM (des de 1992 fins al dia d’avui). L’adhesió al programa es formalitza a través d’un conveni (https://www.diba.cat/opc/xam/default.asp). L’objectiu del programa és la implantació d’un sistema de gestió documental i d’arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l’OPC. Aquesta actuació inclou, a banda de la implantació dels procediments de transferència, consulta i el préstec, i avaluació i tria documental, els següents elements:

- Creació del quadre de fons del SAM
- Classificació integral del fons municipal
- Descripció dels diversos fons
- Conservació i restauració dels fons documentals i adequació dels dipòsits
- Digitalització de documents
- Difusió i comunicació del Servei d’Arxiu Municipal
- Formació en matèria d’arxius i de gestió documental al personal de suport i de l’organització de l’Ajuntament
- Implantació d’un reglament del SAM


        La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir coneixements, serveis i recursos arxivístics entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d’un responsable tècnic. L’adhesió a la Central de Serveis Tècnics es formalitza a través d’un conveni específic. Les línies de treball són les següents:

- Assessorament
- Col·laboració en el tractament arxivístic.
- Difusió i promoció dels arxius municipals.
- Conservació i restauració de documents.
- Digitalització de documents
- Compres conjuntes i préstec de material d’arxiu
- Formació

Descarregar el quadre de classificació de l’Arxiu Municipal de Gelida

 

Buscar en el sitio

© 2011 Todos los derechos reservados.